15 marca jest Dniem Edukacji Prawnej. W jego ramach klasy 2d i 2h udały się do Sądu Okręgowego Wilda i Sądu Okręgowego Nowe Miasto w Poznaniu. Dzięki pani sędzi Frąckowiak i pani sędzi Bochaczyk zapoznaliśmy się ze specyfika pracy sędziego oraz z jego obowiązkami. Atrakcją było to, że przez chwilę mogliśmy poczuć się jak prawdziwi sędziowie, przymierzając sędziowską togę oraz zajmując jego miejsce w sali rozpraw. Następnie przeszliśmy do zwiedzania budynku. Zobaczyliśmy na przykład miejsce, gdzie przesłuchiwane są dzieci – tzw. „niebieski pokój ". Pokazano nam też archiwa sądowe, które, gdyby je rozłożyć, miałyby długość 7 km. Mieliśmy również możliwość wejścia do aresztu śledczego, gdzie pan policjant powiedział nam, jaka obowiązuje  procedura od momentu przewiezienia więźnia do aresztu do konwojowania go na salę rozpraw. Pokazał nam również wszelkiego rodzaju sprzęty pomagające policjantom w wykonywaniu pracy, m.in. różnego rodzaju kajdanki. Opowiedział też o codziennych sytuacjach związanych z jego pracą. Celem spotkań, które odbyliśmy w sądzie było zapoznanie nas z ogólnie pojętym sądownictwem.

 

 

Tekst: Marianna Pilarczyk, kl. 2d