Wiadomości na piątkę
(dawniej Szkolny Informator Multimedialny)
prowadzą uczniowie w ramach projektu realizowanego w klasie o profilu dziennikarskim.

 
Redaktor naczelny – Bartek Kraśniak

Sekretarz redakcji - Michalina Najdek

Redaktorzy strony internetowej – Mateusz Czapliński, Adrian Wojtasz

Sekcja fotograficzna – Zuzanna Jaskulska, Karol Klimanek

Sekcja sportowa – Jagoda Dolata, Bartosz Czerniejewicz, Kacper Adamczak

Autorzy tekstów – Kacper Adamczak, Katarzyna Bąkowska, Bartosz Czerniejewicz, Patryk Czyż, Jagoda Dolata, Dominika Dujs, Aleksandra Giera, Cyprian Grajczyński, Michał Gryczyński, Damian Kosmowski, Jakub Kowalski, Katarzyna Krupińska, Aleksandra Kurzawska, Weronika Maciejewska, Weronika Majorczyk, Michał Markowski, Marianna Pilarczyk, Michał Piotrowski, Weronika Postaremczak, Aleksandra Równiak, Agata Siwińska, Wiktoria Skitek, Weronika Winiarz, Wiktoria Wojciechowska, Adrian Wojtysiak, Paulina Zimlińska

 

 

Pierwsza redakcja SIM (do roku 2015)

Druga redakcja SIM (do roku 2016)