Wiadomości na piątkę
(dawniej Szkolny Informator Multimedialny)
prowadzą uczniowie w ramach projektu realizowanego w klasie o profilu dziennikarskim.

 
Redaktor naczelny – Zuzanna Kwaśniewska

Sekretarz redakcji - Zuzanna Kujawiak 

Redaktorzy strony internetowej – Kacper Antoni Jerzy Srebro

Sekcja fotograficzna – Magda Pakuła, Magda Kotecka, Ewelina Toboła, Wiktoria Gorońska

Autorzy tekstów – Bartosz Urbaniak, Wojciech Adamski, Michał Żuchowski, Patryk Woźny, Hubert Mroczkiewicz, Krzysztof Michalski, Paulina Stępniak, Weronika Malach, Agata Samojeden, Julia Czechowska, Aleksandra Opalińska, Zofia Hendrys, Klaudia Kopeć, Agnieszka Koza, Patrycja Janiak, Agata Szafran, Marta Brożek, Martyna Kamińska, Natalia Jarzębowska, Weronika Kalemba, Adrianna Szwak, Julia Wierzbicka, Zuza Anioła, Weronika Bielecka, Adrianna Grzeszczyk
 
 

                                                                   

 

 

Pierwsza redakcja (do 2014 roku)

Druga redakcja (do 2015 roku)

Trzecia redakcja (od 2016 roku)