7 czerwca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych odbyła się symulacja rozprawy cywilnej. Uczestniczyła w niej klasa 1d o profilu dziennikarsko-prawnym. Zajęcia poprowadził radca prawny Łukasz Latosiński. Rozprawa odbyła się w ramach zajęć dodatkowych – edukacji prawnej. Pokazała uczniom, jak wygląda prawdziwy proces sądowy oraz jaka jest rola poszczególnych osób w niej uczestniczących. Ukazała, jak będzie wyglądać praca tych, którzy wiążą swoją przyszłość z prawem.

3 czerwca bieżącego roku odbyły się, organizowane przez V Liceum Ogólnokształcące, Drugie Otwarte Mistrzostwa Poznania Debat Oksfordzkich o Puchar Prezydenta Miasta Poznania dla gimnazjalistów z Poznania i Wielkopolski. Mistrzostwa te były drugą odsłoną nowego cyklu debatowania w formule oksfordzkiej organizowanych przez nasze liceum. Tego dnia odbywały się przede wszystkim eliminacje do finału, który odbędzie się 11 czerwca. Swoje umiejętności retoryki i perswazji zaprezentowało 16 drużyn reprezentujących zgłoszone gimnazja. Kilka szkół wystawiło dwie drużyny. Na początku, w drodze losowania,  drużyny zostały podzielone na 4 grupy, w których znalazły się po 4 zespoły. Celem takiego podziału było wyłonienie najlepszych dwóch drużyn z każdej z grup, które spróbują swych sił podczas sobotnich finałów.

72 lata temu został rozstrzelany dowódca poznańskiego okręgu AK, major Henryk Kowalówka. Wzorowo wykonywał powierzone zadanie, a do aresztowania doszło po donosie współpracującego z gestapo  konfidenta. Po śledztwie przeprowadzonym w siedzibie gestapo, rozstrzelano go w dniu 2 czerwca 1942 roku na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie. Środowisko „Pałac" Światowego Żwiązku Żołnierzy AK dba o pamięć, inicjując corocznie obchody rocznicowe. Szkoły współpracujące ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, a  w tym nasze liceum, były reprezentowane przez poczty sztandarowe.

 

Bezpieczeństwo często pojmowane jest jako stan. Zapominamy o tym, że to dynamiczny proces związany z podejmowaniem różnych działań pojedynczych i zbiorowych, a celem jest właśnie szeroko pojęte bezpieczeństwo. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych jest coroczny konkurs organizowany przez WZKiB UM m. Poznania i metodyka edb. 6 czerwca odbyła się VIII edycja konkursu „Obrona Cywilna i Bezpieczeństwo". Każda szkoła zgłosiła po jednym uczestniku, którego zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania teoretyczne oraz wykonanie zadań praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Nasza uczennica, Antonina Kwiatkowska z kl. 1h, okazała się bezkonkurencyjna i wywalczyła I miejsce, udowadniając, że zagadnienie związane z bezpieczeństwem, uczniowie „Piątki" mają opanowane na „5". Antoninie serdecznie gratulujemy!

Takich spotkań, jak to, które odbyło się 3 czerwca, oczekują uczniowie uczęszczający do klas z rozszerzonym przedmiotem – wiedza o społeczeństwie. Wzięli oni udział w spotkaniach z prawnikami w ramach Tygodnia Konstytucji organizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedno z nich poprowadziła pani Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Dzięki rozmowie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat konstytucji. Pani Sędzia podjęła także kwestię karalności przestępstw, a w szczególności tego, czy sposób sankcjonowania czynów karalnych powinien ulec zmianie.

W piątek 3 czerwca klasy 1a, 1c i 1e wzięły udział w wykładach i warsztatach przygotowanych przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ich celem była prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału, organizacji studiów i możliwości znalezienia pracy. Zgromadzonych w sali wykładowej uczniów powitał dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, który przedstawił historię Wydziału i oferowane na nim kierunki studiów: technologię drewna, inżynierię biotworzyw i projektowanie mebli. Po nim głos zabrała inżynier Aleksandra Kawa, absolwentka naszego licem. Okazuje się, że możliwości wykorzystania drewna są niezliczone. Pani inżynier przedstawiła swoją pracą inżynierską, którą były puzle drewniane „Zwierzęta Afryki”.

10 maja w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” na temat HIV/AIDS. W szkoleniu udział wzięli uczniowie z poznańskich liceów – również uczennice z klasy 1c V LO. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji rówieśniczej Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV w województwie wielkopolskim ” finansowanego z grantu Pozytywnie Otwarci 2015.Na początku każdy z uczestników otrzymał anonimową ankietę, która sprawdzała naszą wiedzę na temat HIV. Następnie odbyły się 5-godzinne wykłady, na których dyskutowaliśmy m.in. o czynnikach zwiększających ryzyko zakażenia, ryzyku zakażenia wirusem HIV poszczególnych grup wiekowych czy metodzie terapii ARW (antyretrowirusowej).

29 kwietnia odbyło się Absolutorium. Uroczystość rozpoczęła się o godz.13.00. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, pani dyrektor Barbara Płotkowiak serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych w tym ważnym dniu. Dziękowała uczniom za trzy lata solidnej nauki, motywowała do dalszych działań, przypominała zasady obowiązujące na tegorocznej maturze oraz życzyła powodzenia w życiu. Następnie wystąpiła pani Iwona Czajkowska – przewodnicząca Rady Rodziców. Kolejno głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Przemysław Haładuda, życząc starszym kolegom powodzenia. W imieniu klas trzecich głos zabrał Filip Ziemba, absolwent, tegoroczny maturzysta. Najważniejszym punktem programu było udzielenie przez panią Dyrektor absolutorium wszystkim absolwentom. Następnie uczniowie złożyli podziękowania swoim wychowawcom. Po tym nadszedł czas na wręczanie nagród, dyplomów i wyróżnień.

23 maja w „Piątce” została przeprowadzona akcja społeczna na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu. W głównym holu szkoły odbywały się badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badania te przeprowadzła pani inspektor Aleksandra Tymińska i pani mgr inż. Marta Pers z Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Poznaniu. Uczniowie otrzymali ulotki antynikotynowe. W ramach akcji było też prowadzone poradnictwo. Tlenek węgla jest trującym gazem, który w dużych dawkach powoduje niedotlenienie oraz śmierć. Pomiar gazu był możliwy dzięki specjalnemu urządzeniu, który nazywa się Smokerlyzer. Akcja poprzedziła odbywający się 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu.

 

Tradycyjnie już od kilku lat WZKiB UM w Poznaniu jest organizatorem zawodów sportowo-ratowniczych dla drużyn reprezentujących poznańskie szkoły ponadgimnazjalne. Tegoroczne odbyły się w dniach 23 i 25 maja na poznańskiej Cytadeli. Wśród startujących szkół znalazła się drużyna z naszej szkoły w składzie: Antonina Kwiatkowska, Szymon Jurga i Mikołaj Kasprzak z kl. 1h. Wszystkie startujące zespoły były doskonale przygotowane i miały do pokonania 10 konkurencji, między innymi: test, strzelanie, ratowanie tonącego, ewakuację poszkodowanego z samochodu, pomoc zawałowcowi, konkurencje strażackie i bieg na orientację. Drużyna z „Piątki" doskonale sobie radziła we wszystkich konkurencjach, a Antonina Kwiatkowska w tym męskim składzie radziła sobie nadzwyczajnie. W tych zawodach liczyło się tylko pięć drużyn, wśród których był nasz zespół. Różnica punktowa pomiędzy nimi była o przysłowiowy „włos". W rezultacie zajęliśmy V miejsce, a to naprawdę bardzo dobry wynik. Nasza reprezentacja pokazała, że w konkurencjach sportowo-ratowniczych stanowimy czołówkę wśród poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.