10 maja w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” na temat HIV/AIDS. W szkoleniu udział wzięli uczniowie z poznańskich liceów – również uczennice z klasy 1c V LO. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji rówieśniczej Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV w województwie wielkopolskim ” finansowanego z grantu Pozytywnie Otwarci 2015.Na początku każdy z uczestników otrzymał anonimową ankietę, która sprawdzała naszą wiedzę na temat HIV. Następnie odbyły się 5-godzinne wykłady, na których dyskutowaliśmy m.in. o czynnikach zwiększających ryzyko zakażenia, ryzyku zakażenia wirusem HIV poszczególnych grup wiekowych czy metodzie terapii ARW (antyretrowirusowej).

29 kwietnia odbyło się Absolutorium. Uroczystość rozpoczęła się o godz.13.00. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, pani dyrektor Barbara Płotkowiak serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych w tym ważnym dniu. Dziękowała uczniom za trzy lata solidnej nauki, motywowała do dalszych działań, przypominała zasady obowiązujące na tegorocznej maturze oraz życzyła powodzenia w życiu. Następnie wystąpiła pani Iwona Czajkowska – przewodnicząca Rady Rodziców. Kolejno głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Przemysław Haładuda, życząc starszym kolegom powodzenia. W imieniu klas trzecich głos zabrał Filip Ziemba, absolwent, tegoroczny maturzysta. Najważniejszym punktem programu było udzielenie przez panią Dyrektor absolutorium wszystkim absolwentom. Następnie uczniowie złożyli podziękowania swoim wychowawcom. Po tym nadszedł czas na wręczanie nagród, dyplomów i wyróżnień.

23 maja w „Piątce” została przeprowadzona akcja społeczna na rzecz walki z uzależnieniem od tytoniu. W głównym holu szkoły odbywały się badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badania te przeprowadzła pani inspektor Aleksandra Tymińska i pani mgr inż. Marta Pers z Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Poznaniu. Uczniowie otrzymali ulotki antynikotynowe. W ramach akcji było też prowadzone poradnictwo. Tlenek węgla jest trującym gazem, który w dużych dawkach powoduje niedotlenienie oraz śmierć. Pomiar gazu był możliwy dzięki specjalnemu urządzeniu, który nazywa się Smokerlyzer. Akcja poprzedziła odbywający się 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu.

 

Tradycyjnie już od kilku lat WZKiB UM w Poznaniu jest organizatorem zawodów sportowo-ratowniczych dla drużyn reprezentujących poznańskie szkoły ponadgimnazjalne. Tegoroczne odbyły się w dniach 23 i 25 maja na poznańskiej Cytadeli. Wśród startujących szkół znalazła się drużyna z naszej szkoły w składzie: Antonina Kwiatkowska, Szymon Jurga i Mikołaj Kasprzak z kl. 1h. Wszystkie startujące zespoły były doskonale przygotowane i miały do pokonania 10 konkurencji, między innymi: test, strzelanie, ratowanie tonącego, ewakuację poszkodowanego z samochodu, pomoc zawałowcowi, konkurencje strażackie i bieg na orientację. Drużyna z „Piątki" doskonale sobie radziła we wszystkich konkurencjach, a Antonina Kwiatkowska w tym męskim składzie radziła sobie nadzwyczajnie. W tych zawodach liczyło się tylko pięć drużyn, wśród których był nasz zespół. Różnica punktowa pomiędzy nimi była o przysłowiowy „włos". W rezultacie zajęliśmy V miejsce, a to naprawdę bardzo dobry wynik. Nasza reprezentacja pokazała, że w konkurencjach sportowo-ratowniczych stanowimy czołówkę wśród poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

PCK jest najstarszą pozarządową organizacją humanitarną liczącą ponad 97 lata. Jedną z podstawowych zasad, którymi kieruje się PCK to HUMANITARYZM. Realizując tę zasadę, od blisko stu lat PCK niesie pomoc potrzebującym. W tej działalności uczestniczą nie tylko etatowi pracownicy PCK, ale także członkowie PCK, wolontariusze i ludzie „dobrej woli". Tych potrzebujących o niskim statusie materialnym jest bardzo dużo – są rodziny, których nie stać, by zapewnić swoim dzieciom letni wypoczynek na koloniach czy obozach. Z myślą o nich zawsze w maju poznański PCK organizuje kwestę uliczną. W tym roku PCK zaprosił uczniów z poznańskich szkół 14 maja do uczestnictwa w kweście. Najliczniejszą grupę, bo aż 38 osób, stanowili uczniowie z V LO, członkowie SK PCK, wolontariusze i ci, którym empatia nie jest obca. Zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Dla uczniów z V LO była to praktyczna lekcja edb ucząca humanitaryzmu. Na ręce Dyrektor V LO, pani Barbary Płotkowiak, Zarząd Rejonowy PCK przesłał serdeczne podziękowania dla uczniów biorących udział w kwestowaniu za ich bezinteresowną pomoc w pozyskaniu funduszy na ten szlachetny cel.

XXIV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu wojewódzkim to duże przedsięwzięcie organizacyjno -logistyczne dla poznańskiego PCK. Dlatego już tradycyjnie PCK zwraca się o pomoc do uczniów - wolontariuszy z V LO, którzy zawsze są chętni do tego rodzaju wyzwań. 21 maja już o godzinie 9.00 35 uczniów z klas pierwszych stawiło się na poznańskiej Cytadeli, by czynnie brać udział w mistrzostwach. Zadanie ich polegało na opiekowaniu się startującymi drużynami z całej Wielkopolski. To oni w dużej mierze decydowali o sprawnym przebiegu imprezy. Drużyny musiały na wyznaczonych stacjach udzielać pierwszej pomocy pozorantom z różnymi urazami. Dla uczniów z V LO to „podpatrywanie", jak robią to ich drużyny, było praktyczną lekcją edb. Już po zakończeniu zawodów twierdzili, że była to dla nich doskonała lekcja pogłębiająca wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i deklarowali za rok „bis". PCK, doceniając zaangażowanie wolontariuszy z V LO, przesłał na ręce Pani Dyrektor serdeczne dla nich podziękowanie.

Kilka kwietniowych dni spędzonych przez niemieckich uczniów z Bambergu w Poznaniu, minęło bardzo szybko. W tym roku przyjechało 7 uczennic i jeden uczeń wraz z opiekunami - panią Caroline Lauthäußer i panem Jurgenem Dammem. Wszyscy Niemcy, zainteresowani przyjazdem  do Polski,  mieli okazję do korespondencyjnego kontaktu z naszymi uczniami biorącymi udział w wymianie, ale dopiero na dworcu w Poznaniu wszyscy zobaczyli się bezpośrednio po raz pierwszy.

Miejski Dom Kultury nr 1 ponownie pozwolił młodzieży na popróbowanie swoich sił w dziennikarstwie. W tym roku odbyła się bowiem już XVII edycja Wielkopolskiego Konkursu Dziennikarskiego. Tym razem konkurs nosił tytuł „Zaproś gwiazdę”. W szeregach licznych uczestników pojawili się również uczniowie „Piątki”. Troje naszych młodych dziennikarzy przeszło eliminacje i znalazło się tym samym w finale konkursu.

Finał z rozdaniem nagród i wyróżnień odbył się w MDK nr 1 23 kwietnia. Już od samych drzwi uczestników wydarzenia witała przyjemna atmosfera. Uroczystość rozpoczęło powitanie gości specjalnych oraz samych nagrodzonych wraz z ich osobami towarzyszącymi. Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na prezentację nagrodzonych prac, które były odczytywane przez zaproszonych na tę okazję aktorów.  Przerywnikami ich prezentacji były występy muzyczne. Nagrodzone zostały również trzy filmy.

O tym, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo istotna nie trzeba nikogo przekonywać. To my będziemy pierwsi na miejscu zdarzenia, kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy i to od naszej wiedzy i umiejętności będzie zależało ludzkie życie. Wiedzą o tym uczniowie klas pierwszych, którzy w ramach podstawy programowej z edb, uczą się udzielania pierwszej pomocy zgodnie z najnowszymi ustaleniami Czerwonego Krzyża i Europejskiej Rady d/s Resuscytacji. Spośród uczniów klas pierwszych została wyłoniona sześcioosobowa reprezentacja V LO na XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, w składzie: kpt. druż. Alan Filas kl.1b, Mateusz Krawczyński kl. 1b, Antonina Kwiatkowska kl. 1h, Szymon Jurga kl. 1h, Weronika Haremza kl. 1c, Paulina Mikulska kl. 1c. W dniu 23 kwietnia odbyły się w/w mistrzostwa, w których startowały drużyny z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny miały do rozwiązania test, a następnie uczestnicy udzielali pomocy poszkodowanym, którzy w symulowanych scenkach doznali oparzenia, porażenia prądem, urazu kręgosłupa, zawału serca itp.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie „Piątki” w sposób szczególny uczcili święto naszej planety. W holu szkoły pojawiła się wystawa „Drzewa lirycznie”, przygotowana przez klasę 3b, dzięki której młodzież zapoznała się z utworami poświęconymi drzewom. Oprócz tego na plakatach zaprezentowane zostały chronione w Polsce gatunki ptaków i gadów. „Piątkowicze” podziwiali też kule ziemskie wykonane przez uczniów klasy 1c. W holu szkoły pojawiło się stoisko, na którym można było zakupić niepowtarzalne zielone ciastka.  Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi było posadzenie na terenie wokół naszej szkoły drzewek, które otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Rosnówko.  W ciągu całego dnia trwała zbiórka zużytych telefonów komórkowych. Impreza została przygotowana przez panią prof. Małgorzatę Wawrzyńską i panią prof. Joannę Wójcik, Samorząd Uczniowski oraz uczniów klas: 1c, 1a, 2c oraz 3b.