PCK jest najstarszą pozarządową organizacją humanitarną liczącą ponad 97 lata. Jedną z podstawowych zasad, którymi kieruje się PCK to HUMANITARYZM. Realizując tę zasadę, od blisko stu lat PCK niesie pomoc potrzebującym. W tej działalności uczestniczą nie tylko etatowi pracownicy PCK, ale także członkowie PCK, wolontariusze i ludzie „dobrej woli". Tych potrzebujących o niskim statusie materialnym jest bardzo dużo – są rodziny, których nie stać, by zapewnić swoim dzieciom letni wypoczynek na koloniach czy obozach. Z myślą o nich zawsze w maju poznański PCK organizuje kwestę uliczną. W tym roku PCK zaprosił uczniów z poznańskich szkół 14 maja do uczestnictwa w kweście. Najliczniejszą grupę, bo aż 38 osób, stanowili uczniowie z V LO, członkowie SK PCK, wolontariusze i ci, którym empatia nie jest obca. Zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Dla uczniów z V LO była to praktyczna lekcja edb ucząca humanitaryzmu. Na ręce Dyrektor V LO, pani Barbary Płotkowiak, Zarząd Rejonowy PCK przesłał serdeczne podziękowania dla uczniów biorących udział w kwestowaniu za ich bezinteresowną pomoc w pozyskaniu funduszy na ten szlachetny cel.

XXIV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu wojewódzkim to duże przedsięwzięcie organizacyjno -logistyczne dla poznańskiego PCK. Dlatego już tradycyjnie PCK zwraca się o pomoc do uczniów - wolontariuszy z V LO, którzy zawsze są chętni do tego rodzaju wyzwań. 21 maja już o godzinie 9.00 35 uczniów z klas pierwszych stawiło się na poznańskiej Cytadeli, by czynnie brać udział w mistrzostwach. Zadanie ich polegało na opiekowaniu się startującymi drużynami z całej Wielkopolski. To oni w dużej mierze decydowali o sprawnym przebiegu imprezy. Drużyny musiały na wyznaczonych stacjach udzielać pierwszej pomocy pozorantom z różnymi urazami. Dla uczniów z V LO to „podpatrywanie", jak robią to ich drużyny, było praktyczną lekcją edb. Już po zakończeniu zawodów twierdzili, że była to dla nich doskonała lekcja pogłębiająca wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i deklarowali za rok „bis". PCK, doceniając zaangażowanie wolontariuszy z V LO, przesłał na ręce Pani Dyrektor serdeczne dla nich podziękowanie.

Kilka kwietniowych dni spędzonych przez niemieckich uczniów z Bambergu w Poznaniu, minęło bardzo szybko. W tym roku przyjechało 7 uczennic i jeden uczeń wraz z opiekunami - panią Caroline Lauthäußer i panem Jurgenem Dammem. Wszyscy Niemcy, zainteresowani przyjazdem  do Polski,  mieli okazję do korespondencyjnego kontaktu z naszymi uczniami biorącymi udział w wymianie, ale dopiero na dworcu w Poznaniu wszyscy zobaczyli się bezpośrednio po raz pierwszy.

Miejski Dom Kultury nr 1 ponownie pozwolił młodzieży na popróbowanie swoich sił w dziennikarstwie. W tym roku odbyła się bowiem już XVII edycja Wielkopolskiego Konkursu Dziennikarskiego. Tym razem konkurs nosił tytuł „Zaproś gwiazdę”. W szeregach licznych uczestników pojawili się również uczniowie „Piątki”. Troje naszych młodych dziennikarzy przeszło eliminacje i znalazło się tym samym w finale konkursu.

Finał z rozdaniem nagród i wyróżnień odbył się w MDK nr 1 23 kwietnia. Już od samych drzwi uczestników wydarzenia witała przyjemna atmosfera. Uroczystość rozpoczęło powitanie gości specjalnych oraz samych nagrodzonych wraz z ich osobami towarzyszącymi. Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na prezentację nagrodzonych prac, które były odczytywane przez zaproszonych na tę okazję aktorów.  Przerywnikami ich prezentacji były występy muzyczne. Nagrodzone zostały również trzy filmy.

O tym, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo istotna nie trzeba nikogo przekonywać. To my będziemy pierwsi na miejscu zdarzenia, kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy i to od naszej wiedzy i umiejętności będzie zależało ludzkie życie. Wiedzą o tym uczniowie klas pierwszych, którzy w ramach podstawy programowej z edb, uczą się udzielania pierwszej pomocy zgodnie z najnowszymi ustaleniami Czerwonego Krzyża i Europejskiej Rady d/s Resuscytacji. Spośród uczniów klas pierwszych została wyłoniona sześcioosobowa reprezentacja V LO na XXIV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, w składzie: kpt. druż. Alan Filas kl.1b, Mateusz Krawczyński kl. 1b, Antonina Kwiatkowska kl. 1h, Szymon Jurga kl. 1h, Weronika Haremza kl. 1c, Paulina Mikulska kl. 1c. W dniu 23 kwietnia odbyły się w/w mistrzostwa, w których startowały drużyny z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny miały do rozwiązania test, a następnie uczestnicy udzielali pomocy poszkodowanym, którzy w symulowanych scenkach doznali oparzenia, porażenia prądem, urazu kręgosłupa, zawału serca itp.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie „Piątki” w sposób szczególny uczcili święto naszej planety. W holu szkoły pojawiła się wystawa „Drzewa lirycznie”, przygotowana przez klasę 3b, dzięki której młodzież zapoznała się z utworami poświęconymi drzewom. Oprócz tego na plakatach zaprezentowane zostały chronione w Polsce gatunki ptaków i gadów. „Piątkowicze” podziwiali też kule ziemskie wykonane przez uczniów klasy 1c. W holu szkoły pojawiło się stoisko, na którym można było zakupić niepowtarzalne zielone ciastka.  Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi było posadzenie na terenie wokół naszej szkoły drzewek, które otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Rosnówko.  W ciągu całego dnia trwała zbiórka zużytych telefonów komórkowych. Impreza została przygotowana przez panią prof. Małgorzatę Wawrzyńską i panią prof. Joannę Wójcik, Samorząd Uczniowski oraz uczniów klas: 1c, 1a, 2c oraz 3b.

12 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy na renowację bardzo cennego zbioru starych książek zgromadzonych przez bibliotekę szkolną. Koszt odnowienia jednego egzemplarza to ok. 300 złotych i dlatego uczniowie klasy 2e, chcąc wesprzeć zbiórkę, upiekli ciasta i wystawili je na sprzedaż na stoisku w holu szkoły. Akcję zainicjowały panie bibliotekarki – Iwona Wierzba i Grażyna Wodała.

 

 

26 kwietnia prawie 80 uczniów klas trzecich naszego liceum, wraz z opiekunami, wzięło udział w pielgrzymce do Częstochowy. Licealiści uczestniczyli w Drodze krzyżowej oraz Mszy Świętej odprawionej w ich intencji. Podziwiali także Częstochowę ze szczytu wieży widokowej oraz zwiedzali zbiory Skarbca i Muzeum 600-lecia. 

 

W dniach 6-8 kwietnia odbywały się w V LO III Dni Historii, Filologii i Nauk Społecznych zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyły w nich klasy o profilu teatralno-filmowym, dziennikarsko-prawnym i europejskim. 

Jubileuszowy konkurs okazał się szczęśliwy dla Tobiasza Gansa z klasy 2e. To właśnie jego sposób interpretacji poezji jury, którym kierowała pani Andrea Goldmann, doradca języka niemieckiego ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International, uznało za najlepsze.

Jest to kolejny sukces ucznia naszej szkoły w tym wymagającym konkursie organizowanym przez II LO w Poznaniu. Tobiasza do konkursu przygotowała pani prof. Małgorzata Ulanicka.