12 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy na renowację bardzo cennego zbioru starych książek zgromadzonych przez bibliotekę szkolną. Koszt odnowienia jednego egzemplarza to ok. 300 złotych i dlatego uczniowie klasy 2e, chcąc wesprzeć zbiórkę, upiekli ciasta i wystawili je na sprzedaż na stoisku w holu szkoły. Akcję zainicjowały panie bibliotekarki – Iwona Wierzba i Grażyna Wodała.

 

 

26 kwietnia prawie 80 uczniów klas trzecich naszego liceum, wraz z opiekunami, wzięło udział w pielgrzymce do Częstochowy. Licealiści uczestniczyli w Drodze krzyżowej oraz Mszy Świętej odprawionej w ich intencji. Podziwiali także Częstochowę ze szczytu wieży widokowej oraz zwiedzali zbiory Skarbca i Muzeum 600-lecia. 

 

W dniach 6-8 kwietnia odbywały się w V LO III Dni Historii, Filologii i Nauk Społecznych zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyły w nich klasy o profilu teatralno-filmowym, dziennikarsko-prawnym i europejskim. 

Jubileuszowy konkurs okazał się szczęśliwy dla Tobiasza Gansa z klasy 2e. To właśnie jego sposób interpretacji poezji jury, którym kierowała pani Andrea Goldmann, doradca języka niemieckiego ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International, uznało za najlepsze.

Jest to kolejny sukces ucznia naszej szkoły w tym wymagającym konkursie organizowanym przez II LO w Poznaniu. Tobiasza do konkursu przygotowała pani prof. Małgorzata Ulanicka. 

 

 

 

Mamy już werdykt konkursu dramatopisarskiego dla młodych twórców, którzy spróbowali własnych sił w tej ciekawej, ale i trudnej dziedzinie sztuki. Jury V Konkursu na Miniaturę Teatralną, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, w składzie: Lidia Amejko, Robert Jarosz,oraz Zbigniew Rudziński postanowiło przyznać wyróżnienie Oldze Cybinowskiej uczennicy klasy 3b V LO w Poznaniu za tekst "F40.1" Laureatka zostanie zaproszona do udziału w 25. Warsztatach Dramatopisarskich organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu we wrześniu 2016 roku i otrzyma okolicznościową grafikę. Konkurs skierowany był do młodych twórców między 15 a 19 rokiem życia.

8 kwietnia odbyła się VIII edycja Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie organizowana przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Agata Zaremba i Maja Górczak oraz Dawid Karpiński i Piotr Shukla. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła 87 filmów z sezonu 2015/16. Pytano zarówno o komercyjne hity, takie jak „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy” czy „Mad Max: Na drodze gniewu”,  ale również filmy nieznane szerszej publiczności, jak „Miara człowieka” oraz „Intruz”. Najbardziej wymagającym zadaniem było rozpoznanie ścieżki dźwiękowej z 15 filmów.Druga część konkursu dotyczyła czterech filmów poruszających problemy społeczne i polityczne: „Przesłuchanie”, „Hotel Ruanda”, „Więzień nienawiści” oraz „Wiatr buszujący w zbożu”.

7 kwietnia klasy teatralno-filmowe uczestniczyły w ostatnich warsztatach filmowych WeduM ( w tym roku szkolny) w Kinie Rialto. Tematem spotkania był "Film i poezja". Pokaz filmu "Na wieży Babel" poprzedziła prelekcja. Szczególną niespodzianką tej odsłony warsztatów było spotkanie z reżyserką, a jednocześnie autorką scenariusza, Marią Wróż-Prusiewicz.
Wielkopolska Edukacja Medialna (WeduM) to program filmowo-edukacyjny, którego celem jest zaznajomienie uczniów z historią i poetyką dzieła filmowego w szeroko rozumianym kontekście społeczno-kulturalnym. WeduM jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem regionalnym w Polsce.

Obrona Cywilna powołana została na mocy IV Konwencji Genewskiej z sierpnia 1949r. i funkcjonuje w państwach, które konwencję ratyfikowały. Formacje OC uruchamia się do działań w stanach wyższej konieczności, np. podczas klęsk żywiołowych, katastrof, ekstremalnych warunków pogodowych itp. i służą one obronie i ochronie ludności cywilnej, dóbr państwa i obywateli. Dzień 1marca jest Światowym Dniem Obrony Cywilnej. Już od kilku lat Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania z tej okazji ogłasza konkurs plastyczny na plakat popularyzujący Obronę Cywilną. 14 marca odbyło się podsumowanie konkursu, do którego zostało zgłoszonych ponad 80 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły pięcioro uczniów znalazła się w ścisłym finale konkursu: Alan Filas – 1b, Magdalena Kapitańczyk – 1b, Katarzyna Pieszyńska – 1c, Klaudia Zalewska – 1c i Aleksandra Graduszewska – 1e.

W naszej szkole w okresie przedświątecznym, tj. 21-23 marca, odbyły się rekolekcje wielkopostne. Spotkaliśmy się, m.in. z księdzem Pawłem Kaczmarczykiem. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obejrzeliśmy filmy o Etiopii oraz misji w Czadzie, które uświadomiły nam, jak wygląda życie w tych krajach. Jeden z filmów przedstawiał działania podejmowane w ramach projektu „Oczy Etiopii. Polacy niewidomym Etiopczykom", które polegały na przeprowadzaniu operacji oczu oraz  rozdawaniu okularów. Omówione też zostało zagadnienie prześladowania chrześcijan. Poznaliśmy przyczyny prześladowań, kraje, w których mają one miejsce oraz dane statystyczne. Na zakończenie rekolekcji uczestniczyliśmy w mszy św. Dla uczniów V LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, zostały zorganizowane zajęcia, podczas których oglądali ekranizacje lektur szkolnych.  

W dniach 14-15 marca w V Liceum odbył się turniej Wielkopolskich Meczów Matematycznych w kategorii gimnazjów. Do udziału w konkursie, który wspólnie z V LO organizowała Poznańska Fundacja Matematyczna, zostały zaproszone 10-osobowe drużyny z czterech szkół poznańskich: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki,  Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego oraz Społecznego Gimnazjum nr 1. 

W poniedziałek 14 marca o godz. 13:00 drużyny przystąpiły do rozwiązywania 20 zadań testu eliminacyjnego, który przygotowała pani Tamara Kowalewska, nauczycielka matematyki w V LO. Na podstawie wyników testu ustalono pary półfinałowe.