Mamy już werdykt konkursu dramatopisarskiego dla młodych twórców, którzy spróbowali własnych sił w tej ciekawej, ale i trudnej dziedzinie sztuki. Jury V Konkursu na Miniaturę Teatralną, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, w składzie: Lidia Amejko, Robert Jarosz,oraz Zbigniew Rudziński postanowiło przyznać wyróżnienie Oldze Cybinowskiej uczennicy klasy 3b V LO w Poznaniu za tekst "F40.1" Laureatka zostanie zaproszona do udziału w 25. Warsztatach Dramatopisarskich organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu we wrześniu 2016 roku i otrzyma okolicznościową grafikę. Konkurs skierowany był do młodych twórców między 15 a 19 rokiem życia.

8 kwietnia odbyła się VIII edycja Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie organizowana przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Agata Zaremba i Maja Górczak oraz Dawid Karpiński i Piotr Shukla. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła 87 filmów z sezonu 2015/16. Pytano zarówno o komercyjne hity, takie jak „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy” czy „Mad Max: Na drodze gniewu”,  ale również filmy nieznane szerszej publiczności, jak „Miara człowieka” oraz „Intruz”. Najbardziej wymagającym zadaniem było rozpoznanie ścieżki dźwiękowej z 15 filmów.Druga część konkursu dotyczyła czterech filmów poruszających problemy społeczne i polityczne: „Przesłuchanie”, „Hotel Ruanda”, „Więzień nienawiści” oraz „Wiatr buszujący w zbożu”.

7 kwietnia klasy teatralno-filmowe uczestniczyły w ostatnich warsztatach filmowych WeduM ( w tym roku szkolny) w Kinie Rialto. Tematem spotkania był "Film i poezja". Pokaz filmu "Na wieży Babel" poprzedziła prelekcja. Szczególną niespodzianką tej odsłony warsztatów było spotkanie z reżyserką, a jednocześnie autorką scenariusza, Marią Wróż-Prusiewicz.
Wielkopolska Edukacja Medialna (WeduM) to program filmowo-edukacyjny, którego celem jest zaznajomienie uczniów z historią i poetyką dzieła filmowego w szeroko rozumianym kontekście społeczno-kulturalnym. WeduM jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem regionalnym w Polsce.

Obrona Cywilna powołana została na mocy IV Konwencji Genewskiej z sierpnia 1949r. i funkcjonuje w państwach, które konwencję ratyfikowały. Formacje OC uruchamia się do działań w stanach wyższej konieczności, np. podczas klęsk żywiołowych, katastrof, ekstremalnych warunków pogodowych itp. i służą one obronie i ochronie ludności cywilnej, dóbr państwa i obywateli. Dzień 1marca jest Światowym Dniem Obrony Cywilnej. Już od kilku lat Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania z tej okazji ogłasza konkurs plastyczny na plakat popularyzujący Obronę Cywilną. 14 marca odbyło się podsumowanie konkursu, do którego zostało zgłoszonych ponad 80 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły pięcioro uczniów znalazła się w ścisłym finale konkursu: Alan Filas – 1b, Magdalena Kapitańczyk – 1b, Katarzyna Pieszyńska – 1c, Klaudia Zalewska – 1c i Aleksandra Graduszewska – 1e.

W naszej szkole w okresie przedświątecznym, tj. 21-23 marca, odbyły się rekolekcje wielkopostne. Spotkaliśmy się, m.in. z księdzem Pawłem Kaczmarczykiem. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obejrzeliśmy filmy o Etiopii oraz misji w Czadzie, które uświadomiły nam, jak wygląda życie w tych krajach. Jeden z filmów przedstawiał działania podejmowane w ramach projektu „Oczy Etiopii. Polacy niewidomym Etiopczykom", które polegały na przeprowadzaniu operacji oczu oraz  rozdawaniu okularów. Omówione też zostało zagadnienie prześladowania chrześcijan. Poznaliśmy przyczyny prześladowań, kraje, w których mają one miejsce oraz dane statystyczne. Na zakończenie rekolekcji uczestniczyliśmy w mszy św. Dla uczniów V LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, zostały zorganizowane zajęcia, podczas których oglądali ekranizacje lektur szkolnych.  

W dniach 14-15 marca w V Liceum odbył się turniej Wielkopolskich Meczów Matematycznych w kategorii gimnazjów. Do udziału w konkursie, który wspólnie z V LO organizowała Poznańska Fundacja Matematyczna, zostały zaproszone 10-osobowe drużyny z czterech szkół poznańskich: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki,  Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego oraz Społecznego Gimnazjum nr 1. 

W poniedziałek 14 marca o godz. 13:00 drużyny przystąpiły do rozwiązywania 20 zadań testu eliminacyjnego, który przygotowała pani Tamara Kowalewska, nauczycielka matematyki w V LO. Na podstawie wyników testu ustalono pary półfinałowe.

14 marca w naszym liceum rozpoczął się X Festiwal Matematyki, Fizyki, Informatyki, Architektury. Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali mnóstwo świetnych plakatów, które zostały rozwieszone w całej szkole. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonała pani wicedyrektor Magdalena Rybczyńska. Pierwszy dzień był dniem matematyki i fizyki. Do naszej szkoły przybył pan prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Wydziały Fizyki UAM. Tematem wykładu była „Fizyka - nauka dotykająca absolutu”. W auloszatni obecni byli uczniowie klas 1g (turystyczno-ekonomiczna), 2f (akademicka) oraz 2e (politechniczna). Na szkolnych korytarzach można było również znaleźć różne zagadki zamieszczone na plakatach. O godzinie 14.30 rozpoczął się konkurs sudoku oraz mecze matematyczne dla uczniów szkol gimnazjalnych.

Dzień 10 marca zapisał się w historii V LO jako dzień humanitarnej solidarności. Już przed godziną 8.00 osiemnastolatkowie oczekiwali na przyjazd krwiobusu, by honorowo oddać krew. Była to już kolejna akcja HDK w naszej szkole. „Piątkowicze” nie zawiedli! Tylko w krwiobusie 25 uczniów oddało honorowo krew, a dziewięcioro udało się bezpośrednio do RCKiK, by tam ją oddać. Każdy honorowy dawca wiedział doskonale, że to właśnie jego krew (a podczas tej akcji oddano jej 15,750 l) z pewnością uratuje niejedno ludzkie życie. HDK-owcy z V LO zasługują na miano niezwykłych bohaterów, bo ten, któremu uratuje ona życie, nigdy nie pozna dawcy. Nasi krwiodawcy w czasie akcji przekazali szkolnemu wolontariatowi czekolady, z których z pewnością ucieszą dzieci z domu dziecka, którymi nasz wolontariat się opiekuje. Za DAR KRWI i słodycze krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

29 lutego rozpoczęły się Dni Dziennikarza przeznaczone dla klas o profilu dziennikarsko-prawnym oraz europejskim. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM oraz w wykładach.

29 lutego
Jakie są zabiegi marketingowe? Jak je rozpoznać? Czy często ulegamy manipulacji? Odpowiedzi na te pytania znają uczestnicy wykładu dra Marcina Piechockiego. Pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarska UAM, w wykładzie „Manipulacja medialne”, w ciekawy sposób przedstawił zabiegi, jakim poddawany jest widz telewizji czy czytelnik wiadomości internetowych. Liczne przykłady z życia codziennego w dobitny sposób pozwoliły uczestnikom zdać sobie sprawę, że nawet osoby, które uważają się za „odporne na manipulacje” wobec zabiegów stosowanych w mediach bywają bezradne. Ujawnienie sposobów działania „czwartej władzy” sprawiły, że wykład, który odbył się dnia 29 lutego był niezwykle ciekawy dla uczniów klas o profilu dziennikarsko-prawnym i europejskim.

W ostatnim czasie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przeprowadziła w naszym liceum cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Prowadzili je studenci WSB. Celem było przedstawienie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu. W zależności od klasy realizowane były 4 różne tematy